Inicia

Òrgans de govern

L'Ajuntament
Òrgan de govern i administració del municipi
Alcaldia
Presidència de la Corporació i prefectura de l'administració municipal.
El Ple
El Ple Municipal
Tinença d´Alcaldia Port de Sagunt
Competències Tinença d'Alcaldia Port de Sagunt
Junta de Govern Local
Composició, delegacions i acords de la Junta de Govern Local
Audiències Publiques
Convocatòries d'Audiències públiques
Grups Polítics
Llistat de Grups Polítics