Navega cap amunt
Inicia

Programa d'itineraris per a la inserció sociolaboral

Programa d'itineraris per a la inserció sociolaboral
​  L'Ajuntament de Sagunt té en marxa el Programa d'Itineraris Per a la Inserció Sociolaboral (I.P.I.S.), una actuació sota el marc programàtic de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i que compta amb el finançament del Fons Social Europeu (F.S.E.).
 
Aquesta iniciativa, promoguda pels departaments municipals de Promoció Econòmica i Serveis Socials, treballa per aconseguir l'objectiu del FSE de promoure l'ocupació i el desenvolupament dels recursos humans en el territori promovent la inclusió social i lluitant contra la pobresa i la discriminació de qualsevol índole.
 
Per aconseguir-ho, el programa I.P.I.S que ha dissenyat l'Ajuntament de Sagunt pretén realitzar itineraris individualitzats d'inserció sociolaboral en aquell grup de població que presenti més dificultats per accedir al mercat laboral.
 
Cada actuació ha de comprendre les següents activitats:
 
1) Acollida i diagnòstic sociolaboral individualitzat. Es busca conèixer l'historial professional i formatiu de la persona, per detectar necessitats, mancances, actituds, competències i altres factors relacionats amb l'accés a l'ocupació. L'objectiu final d'aquesta acció és aconseguir establir el seu perfil d'ocupabilitat i dissenyar mesures concretes per a la seva inserció laboral.
 
2) Disseny i desenvolupament de l'itinerari individualitzat. És la part del programa on es marquen els objectius, la relació d'accions de promoció personal i millora de l'ocupabilitat, així com els suports personalitzats que necessiti la persona. Aquesta actuació, al seu torn, ha de comprendre l'atenció social, el desenvolupament competencial (millora del coneixement, actituds i aptituds), orientació laboral, prospecció i intermediació laboral (recerca d'ofertes laborals) i suport en l'ocupació per tal de consolidar-lo
 
3) Acompanyament. A través de tutories individuals o sessions grupals es treballarà per aconseguir que les persones participants s'impliquin activament en el procés d'inserció laboral.
 
4) Pràctiques d'aprenentatge i inserció en empreses: Dins de les possibles accions a emprendre es podran fer cursos formatius que millorin les condicions d'accés al mercat de treball i buscar pràctiques en empreses del territori.
 
 
Totes aquelles que formin part d'aquest programa d'inserció laborals signaran a la fitxa d'acollida seva adhesió voluntària al programa podent tenir el seu desenvolupament una durada variable en cada cas.
 
En qualsevol cas, la durada prevista per al desenvolupament d'aquestes accions és fins al 31 desembre 2017.
 
CONTACTE
Departament de Serveis Socials
Departament de Promoció Econòmica
Teléfon 96.265.58.58
 
 
ENLLAÇOS D’ INTERÈS:
Ordre 16/2016, de 1 de agost, de la Vicepresidència y Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
 

 

[ v e u r e   P D F  ]