Navega cap amunt
Inicia

Vivendes d'acollida

Termini oferiment vivendes fins el 7 d'Octubre
PROGRAMA D'ACOLLIMENT I INTEGRACIÓ DE PERSONES SOL·LICITANTS I BENEFICIARIS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL
- REFUGIATS-
L'Ajuntament de Sagunt per acord plenari ha declarat al municipi com a ciutat acollidora de persones refugiades afectades per conflictes bèl·lics en els seus països d'origen.
Una vegada més la ciutadania i les entitats posen de manifest la seua solidaritat, dirigint-se a l'ajuntament per a prestar els seus serveis, ha arribat el moment d'arreplegar la solidaritat de forma sistematitzada a fi de que coneguem realment que recursos són els que es posen a la disposició d'aquest programa.
Constreny inicialment conèixer els allotjaments que s'ofereixen per a donar recer a les família que Sagunt aculla; per a açò les persones que disposen d'un habitatge que NO estiguen utilitzant com a habitatge familiar i vulguen participar en aquest programa hauran de completar la fitxa que s'adjunta i que estarà disponible en la web de l'Ajuntament de Sagunt i en tots els registres que disposa l'Ajuntament. Una vegada emplenada es lliurara a l'ajuntament pel mateix mitjà en què s'haja realitzat. El termini màxim per a presentar l'oferiment d'habitatge és el dia 7 d'Octubre.
Els habitatges seran ocupats per un període inicial de 18 mesos prorrogables fins als 24.Les despeses de subministraments bàsics de llum i aigua seran assumits per l'Ajuntament. Han de reunir els requisits d'habitabilitat.
D'entre tots els habitatges oferits es triaran aquelles que més s'ajusten a la composició familiar i circumstàncies que presenten les famílies que vengen a Sagunt.
Agraint per endavant la col·laboració i la solidaritat de la ciutadania de Sagunt, i quedant a la seua disposició per a aclarir qualsevol dubte que els puga sorgir que es trobe dins de les competències municipals, reben una cordial salutació.
Sagunt 28 de setembre de 2015
LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS
 Mónica Caparros