Inicia

Conservatori Professional de Música "Joaquín Rodrigo" Sagunt

El Centre / Pla d'Estudis

 

 
C/Lliria s/n (Antiguo Jaume I) - Tel. 96 265 08 69
Adreça electrònica conservatori@aytosagunto.es
 

 

 

 
 
 

 

EQUIP DOCENT

Fernando Cantó Salinas - Professor de Dolçaina

Alicia María Salavert López - Professora de Llenguatge Musical

Daniel V. Royo Talamantes - Professor de Harmonia, Anàlisis y Fonaments de Composició

Eva María Forés Centelles - Professora de trompeta, música de cambra e historia de la música

Francisco José Hernández Forriol - Professor de violoncel, música de cambra y director de la orquestra de corda

Rafael Doménech Pérez - Professor de trombó, bombardí, tuba y director de la banda

Francisco Leandro Garfella Ayete - Professor de saxòfon y fonaments de informàtica musical

Ignacio Ruiz Linares - Professor de trompa y música de cambra

Israel López Rodríguez - Professor de piano

Joan España Cunyat - Professor de oboè e historia de la música

José A. Gallardo Fernández - Professor de clarinet y cultura audiovisual

José Manuel Ibáñez Hurtado - Professor de percussió y tabalet complementari

Javier Roldan Martínez- Professor de guitarra

Marián Torres Martínez - Professora de canto

Maria José Canet Benavent - Professora de violí

Mónica Montesinos Ferrer - Professora de piano. Pianista Acompanyant

Mónica Navarro Redondo - Professora de flauta travessera

Olga Beltrán Cubel - Professora de viola

Patricia Aniorte García - Professora de piano

Pilar Aragón Eito - Professora de piano 

Pilar Gimeno Abardía - Professora de saxòfon y música de cambra  

 

      

EQUIP DIRECTIU

 

Director - Rafael Doménech Pérez

Cap d´estudis - Francisco Leandro Garfella Ayete

Secretari - José Manuel Ibáñez Hurtado

 

 

ESPECIALITATS

 
 
Bombardí
El bombardí (o tuba tenor) és un instrument musical que pertany a la família del vent metall, amb tub cònic i amb veu en la extensió de baríton-tenor.
 
 
Cant
El cant és l'acte de produir sons musicals amb la veu. Cantar no és només fer servir la veu, no és només usar el cos adequadament, és també interpretar, transmetre al públic les emocions condensades en el text cantat.

 
Clarinet
El clarinet és un instrument de vent-fusta. Dins d'aquesta gran família, el clarinet pertany als instruments de canyeta simple, igual que el saxòfon. És un instrument transpositor l'extensió del qual abasta de tres a quatre octaves.


Dolçaina
La dolçaina valenciana (també anomenada donçaina, xaramita, xirimita o gaita) és un instrument musical de vent. En concret, és un tub cònic, generalment de fusta, amb una sèrie de forats que es tapen amb els dits.

 

Flauta travessera
La flauta travessera és un instrument musical de vent. El fet que antigament fossin exclusivament de fusta fa que les classifiquem en la família de vent fusta. Els seu registre són tres octaves des del do4 fins el do7.

 

Oboè
El oboè és un instrument de vent-fusta. Dins d'aquesta gran família, el oboè pertany als instruments de doble canya, igual que el corn anglès i el fagot. El seu so ha estat descrit com acre, nasal, penetrant, aspre, ronc i abellutat.

 

 
 

Percussió
És la família d'instruments musicals més gran que existeix, ja que aquesta té un gran nombre d'instruments amb característiques molt diverses: caixa, timbals, marimba, vibràfon, xilòfon, bombo, plats, pandereta, triangle, etc.

 

Piano
El piano és un instrument musical classificat com un instrument de teclat de corda percutida segons el sistema de classificació tradicional. Està compost per una caixa de ressonància i un teclat de 88 tecles, aproximadament unes 7 octaves, encara que pot variar segons models i èpoques.

 
 

Saxòfon
El saxòfon o saxofon (de Sax, del seu creador i phonos, so en grec), és un instrument de ventde llengüeta simple i de tub cònic, considerat de vent fusta en la classificació tradicional dels instruments.
 
 
Trombó
El trombó de colissa (anomenat també trombó de vares) és un instrument de vent-metall que consisteix en un cos bàsicament cilíndric, tret del pavelló, que té forma de campana i que incorpora una peça, la vara o colissa, que permet, mitjançant un lliscament, modificar la longitud del seu tub.

Trompa
La trompa és un instrument aeròfon, de vent-metall, consistent en un tub enrotllat. La trompa més comuna és un instrument doble en Fa/Sib.

 

Trompeta
La trompeta és un instrument musical de vent, pertanyent a la família dels de vent-metall o metalls, fabricat en un aliatge de metall. El so es produeix mitjançant la vibració dels llavis de l'intèrpret en l'embocadura a partir de la columna del aire (flux d'aire), embocadura que està acoblada a un tub corbat que acaba en un pavelló.
  
Tuba
La tuba és un instrument de vent-metall constituït per un tub de més de tres metres de llarg, normalment de coure, blegat sobre ell mateix i amb perforació cònica, perforació que es fa especialment ampla cap a la part del pavelló.
 
Viola
Instrument de corda fregada, prové de l'anomenada Viola da Braccio (de braç) en oposició a la Viola da gamba (de cama) i Viola de mà. Ocupa el paper de contralt del quartet vocal. Té quatre cordes afinades per quintes: do 2, sol 3, re 4 i la 4. Està afinada una quinta per sota del violí i una octava per sobre del violoncel.
 
Violí
El violí és un instrument de corda fregada, el més agut de la seva família.


 
Violoncel
El violoncel (de vegades abreujat cello, abreviatura italiana) és un instrument de corda. Té quatre cordes La Re Sol Do i es toca amb un arquet que està fet de pèls de cua de cavall.


 

 PLA D'ESTUDIS. ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

 
 
PROVES D'ACCÉS

 

​