Inicia

Dades estadístiques

Dades estadístiques sobre sol·licituds d'accés a la informació pública

En aquesta secció es publica informació estadística anual sobre les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Sagunt, servint aquesta estadística com a mecanisme d'avaluació del dret d'accés a la informació pública en l'entitat.

La informació estadística és actualitzada, almenys de forma bimestral i comprén dades relatives a:
-      Nombre de sol·licituds d'accés  a la informació pública rebudes.
-      Nombre de sol·licituds resoltes dins del termini establit per la normativa.
-      Forma de presentació de la sol·licitud.
-      Tipus de resolució.
-      Temàtica de les sol·licituds.

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2020:

(Data de l’última actualització: 15/02/2021)

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2019:


Dades estadístiques 2019 en format PDF

 

Estat de tramitació
 
Resoltes:
44
En tramitació:
0
Total sol·licituds rebudes:
 
44
Termini de resolució
Resoltes dins de termini
29
66%
Fora de termini:
15
34%
Total sol·licituds resoltes:
 
44
100%

 

 
Presentació
Telemàtica:
32
Presencial:
12
Total sol·licituds rebudes:
44
Tipus de resolució
Estimació:
33
75%
Estimació Parcial:
2
5%
Inadmissió/Denegació/Trasllat:
6
14%
Desistiment:
3
7%
Desestimació per silenci:
0
0%
Total sol·licituds resoltes:
44
 

 

 

 

 

 

 

Peticions segons Temàtica
Animals
3
7%
Igualtat
0
0%
Contractació Pública
3
7%
Subvencions
0
0%
Festes
6
14%
Urbanisme
9
20%
Rec. Humans
3
7%
Esports
0
0%
Toponímia
1
2%
Administració Electrònica
1
2%
Polítics
0
0%
Activitats
1
2%
Padró
11
25%
Mobilitat Urbana
1
2%
Educació
2
5%
Mercats
1
2%
Aigües
0
0%
​Medi Ambient ​ 1 ​      2%
Altres
1
2%
Total sol·licituds presentades:
44
100,0%
 

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2018:

 

​ ​​​​